FU møde
Åbent formøde kl. 19

Tidspunkt: 19/09/2012 19:00
Sted: HalHuset
Arrangør: Fællesrådets FU

Åbent formøde kl. 19.00.
Lukket møde fra kl. 19.30.

Dagsorden:
1: Åbent formøde
2: Godkendelse af dagsorden
3: Siden sidst
4: Nyt fra udvalgene. Herunder Foreningernes dag
5: Anlægsmødet med kommunen
6: Økonomi: Fællesrådet. Mårslet Bladet
7: Nyt til blad og web
8: Eventuelt