FU møde
Åbent formøde kl. 19

Tidspunkt: 22/10/2012 19:00
Sted: HalHuset
Arrangør: Fællesrådets FU

OBS! Mødet er rykket frem fra tirsdag til mandag.

Åbent formøde kl. 19.00.
Lukket møde fra kl. 19.30.

Dagsorden:
1: Åbent formøde
2: Godkendelse af dagsorden
3: Siden sidst
4: Nyt fra udvalgene
- Evaluering af Foreningernes dag
5: Økonomi
- Fællesrådet
- Mårslet Bladet
6: Planlægning af repræsentantskabsmødet
7: Nyt til blad og web
8: Eventuelt