FU møde
Åbent formøde kl. 19

Tidspunkt: 21/11/2012 19:00
Sted: HalHuset
Arrangør: Fællesrådets FU

Åbent formøde kl. 19.00.
Lukket møde fra kl. 19.30.

OBS! Denne aften holdes mødet i lokalet kaldet Hulen - det ligger bag Hemsen.

Dagsorden
1: Åbent formøde
2: Godkendelse af dagsorden
3: Siden sidst
Møde med Børn og Unge
4: Helhedsplanen Borgerinddragelsen, det videre arbejde
5: Nyt fra udvalgene
6: Økonomi
Fællesrådet
Mårslet Bladet
7: Planlægning af repræsentantskabsmødet
8: Nyt til blad og web
9: Eventuelt