Repræsentantskabsmøde
i Mårslet Fællesråd

Tidspunkt: 26/02/2013 19:30
Sted: Borgerhuset, Banevej 2
Arrangør: Fællesrådet

Mødet er åbent for alle interesserede. Men kun repræsentanter for medlemsgrupper/-foreninger har stemmeret. Hver medlemsgruppe har to stemmer og kan sende en eller to repræsentanter.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af stemmeberettigede repræsentanter samt valg af to stemmetællere
4. Aflæggelse af beretning om fællesrådets virke i det forløbne år
5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
6. Godkendelse af budget og fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent
7. Indkomne forslag, herunder forretningsudvalget forslag til arbejdsområder i det kommende år
8. Valg til forretningsudvalget
9. Valg af en revisor og en revisorsuppleant
10. Eventuelt

Ad pkt. 8, valg til FU: På valg er John Engelbrechtsen, Poul Hakon Poulsen, Jacob Lind og Per Henrik Hansen. Jacob Lind ønsker ikke at genopstille.
Desuden er suppleanterne Lars Munk og Anette Poulsen på valg.
De øvrige tre FU-medlemmer (Jens Thomsen, Margrethe Bogner og Lars P. Nielsen) er ikke på valg i år.

Medlemsgrupper kan frem til tirsdag 19. februar indsende forslag der ønskes behandlet på mødet. Eventuelle forslag skal sendes til FUís formand John Engelbrechtsen, Ovesdal 30, 8320 Mårslet, email: john.engelbrechtsen@8320.dk.