FU-møde
Åbent formøde kl. 19.00

Tidspunkt: 28/01/2013 19:00
Sted: HalHuset
Arrangør: Fællesrådet

Alle som vil i kontakt med Fællesrådets forretningsudvalg (FU), er velkomne på det åbne formøde kl. 19 - 19.30.

DAGSORDEN:
1: Åbent formøde
2: Godkendelse af dagsorden
3: Siden sidst
Det årlige Fællesrådsseminar 27. februar 2013
Forslag om skovrejsning Erhardt Nielsen
4: Nyt fra udvalgene
5: Økonomi, herunder budget 2013
Fællesrådet
Mårslet Bladet
6: Nyt til blad og web
7: Planlægning af repræsentantskabsmødet
8: Eventuelt