Møde i Fællesrådets FU
åbent formøde kl. 19

Tidspunkt: 5/03/2013 19:00
Sted: HalHuset
Arrangør: Fællesrådets Forretningsudvalg

Fællesrådets Forretningsudvalg (FU) holder møde. Åbent formøde 19.00 - 19.30.

Foreløbig dagsorden:

1: Åbent formøde
2: Konstituering af FU
3: Oplæg til FUs Forretningsorden for 2013 (genbrug fra 2012, 2011)
4: Fuldmagt til kasseren
5: Opsamling fra repræsentantskabsmødet
6: Sammensætning af udvalg og grupper
7: Siden sidst
8: Mårslet Bladet ny redaktør
9: Økonomi
10: Eventuelt

link