Pikilitrion underholder
Kildevangs café

Tidspunkt: 22/03/2013 14:00
Sted: Kildevangs Cafe
Arrangør: Kildevang

Pikilitrioen består af:
Pia Labohn organist ved Mårslet Kirke
Lisbeth Frandsen kirkesanger ved Mårslet Kirke
Kirsten Berg