Møde i Fællesrådets FU
Åbent formøde kl. 19

Tidspunkt: 10/04/2013 19:00
Sted: HalHuset
Arrangør: Fællesrådets forretningsudvalg

1: Åbent formøde
2: Konstituering af FU
3: Oplæg til FUís Forretningsorden for 2013 (genbrug fra 2012, 2011)- se link.
4: Sammensætning af udvalg og grupper
5: Siden sidst
- Drøftelse om borgerinddragelse med Kultur og Borgerservice, forberedelse
6: Økonomi
7: Eventuelt

link