Møde i Fællesrådets FU
Åbent formøde kl. 19

Tidspunkt: 14/05/2013 19:00
Sted: HalHuset
Arrangør: Fællesrådets Forretningsudvalg

Alle der ønsker at tale med Fællesrådets Forretningsudvalg er velkomne på det åbne formøde kl. 19 - 19.30.

Dagsorden:
1: Åbent formøde
2: Godkendelse af dagsorden
3: Dialog med repræsentanter fra Grf. Gibernakkernes bestyrelse
4: Sager modtaget siden sidst
5: Foretrædet Økonomiudvalget
6: Mårslet Bladet status
7: Nyt fra udvalgene
Miljøudvalget
Børn og Unge
Foreningernes dag
Projektudvalget
Trafikudvalget
Trampestiudvalget
Flagallé
8: Nyt til Mårslet bladet og web
9: Økonomi, Mårslet bladet og web
10: Eventuelt