Udflugt til Grejsdalen
Halvdagsudflugt

Tidspunkt: 20/06/2013 13:00
Sted: Kildevangs Cafe
Arrangør: Kildevang

Vi kører med en stor og to liftbusser.
Turen går først til Hopballe Mølle, hvor vi skal have tag-selv-kaffebord.
Herefter kører vi ned gennem den smukke Grejsdal.
Prisen er 150,00 kr og tilmelding til 8713 4434.