Møde i Fællesrådets FU
Åbent formøde kl. 19

Tidspunkt: 10/6/2013
Sted: HalHuset
Arrangør: Fællesrådets Forretningsudvalg

Alle der ønsker at tale med Fællesrådets Forretningsudvalg er velkomne på det åbne formøde kl. 19 - 19.30.

Dagsorden:
1: Åbent formøde
2: Godkendelse af dagsorden
3: Foretrædet for Teknisk Udvalg Beder Bering vejen
4: Sager modtaget siden sidst
a: Henvendelse om skovrejsning fra Erhart Nielsen
b: Spildevandsplan høring deadline 8. august 2013 link
c: Støjhandlingsplanen - i høring deadline 15. juli 2013 Følgebrev: link Selve planen: link
d: Kulturpolitik, i høring til 21. juni 2013. link
e: Nyt om Multihallen
5: Borgerinddragelse, erfaringsudveksling Tilst
6: Nyt fra udvalgene
7: Nyt til blad og web
8: Økonomi Fællesrådet og Mårslet Bladet
9: Eventuelt