Netværksmøde
Andelsboligforeninger

Tidspunkt: 19/06/2013 17:00
Sted: Nymarksvej 20H
Arrangør: Henrik Gram Nielsen

Netværksmøde for andelsboligforeninger i Mårslet.
Mødete afholdes onsdag d. 19. juni 2013 kl. 17-18 i Nymarksvej 20H. Alle andelsboligforeninger i byen er velkomne. (Obs! Forkert ugedag angivet i Mårslet Bladet!)

På vores første møde i februar var syv foreninger repræsenteret:

Bytoften, Hasselhegnet, Karlsminde, Mustrupvej, Nymarksvej, Præsteengen, Tanderparken.

Alle var enige om at det er en god ide med et netværk, som bygges op af:

· EN MAILLISTE som vil fungere sådan, at man rundsender et spørgsmål og så svarer de tilbage, der har svar eller gode råd. Afsenderen kan så kommunikere videre med svareren på mail gerne med kopi til alle eller telefonisk.

· MØDER Indtil videre tre gange om året. Vi holder møderne hos dem, der har fælleshuse.

På det næste møde vil vi blandt andet få gang i at få lavet en liste over anbefalede håndværkere.

Finde sammen om græsslåning og snerydning. Hvad med revision og forsikringer?

/Henrik Gram Nielsen, Præsteengen 8

email