Høstgudstjeneste
Kildevangs Cafe

Tidspunkt: 4/09/2013 14:00
Sted: Kildevangs Cafe
Arrangør: Kildevang

Som sædvanligt begynder vi med kaffe kl. 14.
Herefter er der gudstjeneste med altergang.
Prædikant: Hanna Davidsen