Grundtvig og kærligheden
på Testrup Højskole

Tidspunkt: 28/08/2013 19:30
Sted: Testrup Højskole - Det Frie Akademi
Arrangør: Testrup Højskole

Den Korte Kærlighedslykke Om Grundtvig og Marie Toft
Foredrag ved lektor og forfatter Jutta Bojsen Møller

Onsdag den 28. juni åbner Testrup Højskole dørene for en foredragsaften om Grundtvigs kærlighedsliv. Foredragsholderen er Jutta Bojsen Møller, der vil fortælle om den store kærlighed mellem Grundtvig og hans anden hustru Marie Toft. Efter at være blevet enkemand ægtede han hende i 1851. Marie var 30 år yngre end Grundtvig, men de var hinandens ligemænd. Grundtvig var stærkt opildnet over at møde en kvinde, som kunne give ham svar på tiltale. Deres kærlighedslykke blev kort. Marie døde i barselseng i 1854, men for Grundtvig blev mødet med Marie af altafgørende betydning. Hendes væsen og væremåde blev til en dyb og varig digterisk inspiration for ham.

Efter foredraget er der kaffebord og diskussion i bedste højskolestil. Alle er velkomne.

Entré:
Entré (inkl. kaffebord) til Højskolens arrangementer:
50 kr. / 25 kr. (For medlemmer af Testrup Højskoles Elevforening og Skolekreds / Musikforening)

Medlemskab af skolekreds / musikforeningen, kan tegnes ved henvendelse til skolens kontor. Pris: 150 kr. / år.

link