Møde i Fællesrådets FU
Åbent formøde kl. 19

Tidspunkt: 17/09/2013 19:00
Sted: HalHuset
Arrangør: Fællesrådets Forretningsudvalg

Alle der ønsker at tale med Fællesrådets Forretningsudvalg er velkomne på det åbne formøde kl. 19 - 19.30.

Dagsorden:
1: Åbent formøde
2: Godkendelse af dagsorden
3: Optagelse af nyt medlem, Boligkontorets afdeling 71
4: Forberedelse anlægsmødet med Trafik og Veje
5: Sager modtaget siden sidst
6: Nyt fra udvalgene
7: Nyt til blad og web
8: Økonomi Fællesrådet og Mårslet Bladet
9: Eventuelt