Møde i Fællesrådets FU
Formøde i Mølleparken

Tidspunkt: 9/10/2013 19:00
Sted: Mølleparken 19
Arrangør: Fællesrådets Forretningsudvalg

Det åbne formøde forud for denne måneds møde i Fællesrådets forretningsudvalg (FU) vil blive holdt i fri luft, med mødested ud for Mølleparken 19.
Årsagen til dette usædvanlige skridt er, at der skal snakkes om en kommunal plan om at anlægge en sti fra Mølleparkens trinbræt og bag om Baneleddet til Mølleparken.
Både tilhængere og modstandere af en sådan sti er indbudt til mødet, hvor alle er velkomne.
Klik på Link for at se skise af hvor stien skal gå (på kortet benævnt Projekt 881).
Efter det åbne formøde fortsætter FU med at holde lukket møde i HalHuset.

Dagsordenen er:
1: Åbent formøde. Åstedsbesigtigelse af stiforhold ved Mølleparken, mødested ved Mølleparken 19. Mødet fortsætter umiddelbart efter i Halhuset
2: Godkendelse af dagsorden
3: Prioritering af ønsker til Anlægsprogrammet 2014
4: Indtryk fra det årlige Fællesrådsmøde med kommunen
5: Indledende forberedelse Repræsentantskabsmøde
6: Sager modtaget siden sidst
7: Nyt fra udvalgene
8: Nyt til blad og web
9: Økonomi Fællesrådet og Mårslet Bladet
10: Eventuelt

link