Møde i Fællesrådets FU
Åbent formøde kl. 19

Tidspunkt: 12/11/2013 19:00
Sted: HalHuset
Arrangør: Fællesrådets Forretningsudvalg

Alle der ønsker at tale med Fællesrådets Forretningsudvalg er velkomne på det åbne formøde kl. 19 - 19.30.

Dagsorden:
1: Åbent formøde
2: Godkendelse af dagsorden
3: Forberedelse Repræsentantskabsmøde
4: Sager modtaget siden sidst
- Hjertestartere, tilbud om forsøgsordning i Mårslet
5: Nyt fra udvalgene
- Forgængerovergang Midtbyen
- Hastighedsmåling på Tandervej
- Tandervej Bedervej bumpet
6: Nyt til blad og web
7: Økonomi Fællesrådet og Mårslet Bladet
8: Eventuelt