Grundejerf. Frøkærparken
Generalforsamling

Tidspunkt: 18/02/2014 19:30
Sted: Borgerhuset
Arrangør: Grundejerforeningen Frøkærparken

Grundejerforeningen Frøkærparken indkalder til ordinær generalforsamling med dagsorden iht. vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest 15. januar.

Med Venlig Hilsen
Formand for Grundejerforeningen Frøkærparken
Jan Roer Pedersen, tlf. 4027 8068.

link