Møde i Fællesrådets FU
Åbent formøde kl. 19

Tidspunkt: 20/1/2014
Sted: HalHuset
Arrangør: Fællesrådets Forretningsudvalg

Alle der ønsker at tale med Fællesrådets Forretningsudvalg er velkomne på det åbne formøde kl. 19 - 19.30.

Dagsorden:
1: Åbent formøde
2: Godkendelse af dagsorden
3: Sager modtaget siden sidst
- Perronovergang Stationen
- RULL midlerne i høring indtil 31. januar 2014
- Høring Busplan
- Høring Kanalstrategi for Aarhus kommune
- Talsmand for Fællesråd Aarhus Syd, substitut for Jørgen Brandt Andersen
4: FU debat om Beder Bering Vejen
5: Nyt fra udvalgene
- Opfølgning Hjertestarteres placering i Mårslet
6: Nyt til blad og web
7: Planlægning - Repræsentantskabsmødet
8: Økonomi Fællesrådet og Mårslet Bladet
9: Eventuelt