Møde i Fællesrådets FU
Åbent formøde kl. 19

Tidspunkt: 11/03/2014 19:00
Sted: HalHuset
Arrangør: Fællesrådets FU

Dagsorden:
1. Åbent formøde kl. 19 - 19.30
2. Konstituering af FU
3. Sammensætning af udvalg og grupper
4. Oplæg til FUís forretningsorden for 2014
5. Fuldmagt til kasseren
6. Opsamling på repræsentantskabsmødet
7. Borgermøde Spildevandsplan
8. Siden sidst
9. Eventuelt