Møde om kloakering
og spildevandsplan

Tidspunkt: 25/03/2014 17:00
Sted: Skolens kantine
Arrangør: Aarhus Vand

Spildevandsplan for Aarhus kommer til at berøre Mårslet her i 2014. Der skal gennemføres adskillelse af regn- og spildevand i den ældre del af Mårslet.
Se mere under Nyheder.
Mødet er offentligt og er indkaldt af Aarhus Vand.