Møde i Fællesrådets FU
Åbent formøde kl. 19

Tidspunkt: 19/05/2014 19:00
Sted: HalHuset
Arrangør: Fællesrådets FU

Dagsorden:
1. Åbent formøde
2. Godkendelse af dagsorden
3. Helhedsplan debat om indhold
4. Sager siden sidst
a. Henvendelse om hastighed på Langballevej
b. Borgermøde om Højbjerg bibliotek
5. Nyt fra udvalgene
6. Økonomi
a. Mårslet Fællesråd
b. Mårslet Bladet
7. Nyt til blad og web
8. Eventuelt