Møde i Fællesrådets FU
Åbent formøde kl. 19

Tidspunkt: 18/08/2014 19:00
Sted: HalHuset
Arrangør: Fællesrådets FU

Dagsorden:
1. Åbent formøde kl. 19.00 - 19.30.
2. Godkendelse af dagsorden
3. Opfølgning på møde med Anette Poulsen og Steen B. Andersen
4. Omdeling af program for aftenskolen
5. Sager siden sidst
a. Tandervej, orientering om forløb
b. Anlægsprogram 2015
i. Hastighedsdæmpning på Langballevej
ii. Ellemosevej vedligeholdelse / vedligeholdelse
c. Ansøgning om blomsterløg
d. Henvendelse fra Grundejerforeningen Præstegårdsvej, vedligeholdelse af sti
6. Nyt fra udvalgene
7. Nyt til blad og web
8. Eventuelt