Møde i Fællesrådets FU
Åbent formøde kl. 19

Tidspunkt: 20/10/2014 19:00
Sted: HalHuset
Arrangør: Fællesrådets FU

Dagsorden:
1. Åbent formøde
2. Godkendelse af dagsorden
3. Beder Bering vejen Status
4. Forberedelse til Repræsentantskabsmøde 2015
5. Mårslet Bladets produktion
6. Sager siden sidst
7. Nyt fra udvalgene
8. Økonomi
a. - Mårslet Fællesråd
b. - Mårslet Bladet
9. - Nyt til blad og web
10.Eventuelt