1914 : Foredrag
- På Testrup

Tidspunkt: 13/11/2014 19:30
Sted: Testrup Højskole - Det Frie Akademi
Arrangør: Testrup Højskole

Foredrag ved Martin Zerlang.

Året 1914 begyndte selvfølgelig 1. januar. Men allerede i løbet af det selvsamme år fik tallet 1914 symbolsk karakter, på samme måde som revolutionsåret 1789. Året 1914 var krigens år, og for samtidens tyske intellektuelle indebar det profetien om en ny revolution - denne gang en konservativ revolution.

Martin Zerlangs foredrag handler både om det lyse 1914 indtil krigsudbruddet og det dystre 1914 efter krigsudbruddet. Med udgangspunkt i overvejende dansk materiale anlægger han et mentalitetshistorisk perspektiv med en læsning på tværs af kulturelle områder.

Der vil blive kastet et blik på nye forestillinger om tid og tempo; der vil blive givet en skitse af nye vinkler på rum og rejser; der vil blive tegnet et billede af nye forestillinger om arkitektur og hjemindretning; og afslutningsvis vil der blive givet et signalement af nye positioner inden for børneopdragelse, fra Karin Michaelis’ bog om ”Glædens Skole” til Karl Larsens betragtninger om ”Pligtens Skole”.

Martin Zerlang er professor ved Institut for kunst og kulturvidenskab, Københavns Universitet. Han har netop udgivet bogen "1914", der gennem hjælp af tekst og billeder fører læseren igennem det skæbnesvangre år, med hovedvægt på hvordan samtidens kulturliv skabte og fortolkede tidens ånd og tanke.

Entré: 60 kr. inkl. kaffebord.
30 kr. for medlemmer af Testrup Højskoles Elevforening og Skolekreds / Musikforening.

Medlemskab af skolekreds / musikforeningen, kan tegnes ved henvendelse til skolens kontor. Pris: 150 kr. / år.

link