Møde i Fællesrådets FU
Åbent formøde kl. 19

Tidspunkt: 17/11/2014 19:00
Sted: HalHuset
Arrangør: Fællesrådets FU

Dagsorden:
1. Åbent formøde
2. Godkendelse af dagsorden
3. Beder Bering vejen, 2. offentlighedsfase
4. Forberedelse til Repræsentantskabsmøde 2015
a. Aktivitetslisten
b. Forslag til Repræsentantskabsmødet fra FU
5. Sager siden sidst
a. Henvendelse om sti og gadebelysning Langballevej
b. Møde med Børn og Unge område Oddervej
6. Nyt fra udvalgene
7. Nyt til blad og web
8. Eventuelt