Grundejerf. Frøkærparken
Generalforsamling

Tidspunkt: 17/02/2015 19:30
Sted: Borgerhuset
Arrangør: Grundejerforeningen Frøkærparken

Grundejerforeningen Frøkærparken indkalder til generalforsamling med dagsorden iht. vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest 15. januar.

Med Venlig Hilsen
Formand for Grundejerforeningen Frøkærparken
Jan Roer Pedersen 4027 8068.

link