Møde i Fællesrådets FU
Åbent formøde kl. 19

Tidspunkt: 19/01/2015 19:00
Sted: HalHuset
Arrangør: Fællesrådets FU

Dagsorden:
1. Åbent formøde
2. Godkendelse af dagsorden
3. Forberedelse til Repræsentantskabsmøde 2015
a. Gennemgang af beretning
b. Gennemgang af regnskaber for Mårslet Fællesråd og Mårslet Bladet
c. Forslag fra Forretningsudvalget, herunder budget for Mårslet Fællesråd og Mårslet Bladet
d. Gennemgang af handlingsplan og aktivitetsplan
e. Opfølgning på Drejebogen
4. Sager siden sidst
5. Nyt fra udvalgene
a. Status på Anlægsprogram 2015
6. Nyt til blad og web
7. Eventuelt
a. Evaluering af arbejdsform i FU