Fællesrådets FU
møde med åbent formøde

Tidspunkt: 10/03/2015 19:00
Sted: HalHuset
Arrangør: Fællesrådets forretningsudvalg

Dagsorden:
1. Åbent formøde
2. Konstituering
3. Fuldmagt til kasseren
4. Forretningsorden for FU
5. Nedsættelse af udvalg og grupper
6. Opsamling på repræsentantskabsmødet
7. Siden sidst
8. Fastlæggelse af mødedatoer
9. Eventuelt