Kød, klima og etik
På Testrup

Tidspunkt: 16/04/2015 19:30
Sted: Testrup Højskole - Det Frie Akademi
Arrangør: Testrup Højskole

Bioetiker og medlem af Etisk Råd, Micky Gjerris, holder foredrag på Testrup Højskole under overskriften Rigtige mænd spiser kikærter om kød, klima og etik.
Hvad vi spiser, handler ikke kun om, hvordan det smager. I stadigt stigende grad er vores valg af fødevarer også blevet et etisk valg. Bæredygtighed, økologi, kød og madspild er bare nogle af de områder, hvor værdierne støder sammen i ophedede diskussioner om dyrevelfærd, social retfærdighed, kulturelle og sociale traditioner og natursyn.
Gennem foredraget er det håbet at kaste lidt lys over de værdier, der begrunder maden på vores tallerken og de uperfekte valg, som vi alle foretager. Grundpåstanden er, at vi lever i en kompleks verden, hvor ingen kan redde alt, men det er ingen undskyldning for ikke at gøre det bedste, som vi kan.
Mickey Gjerris er lektor i bioetik ved Københavns Universitet og medlem af Det Etiske Råd. Mickey har i en årrække forsket i emnefeltet natur, menneske og teknologi og udgivet en række bøger om etiske emner; blandt andet KØD i 2012. Mickey er en flittigt brugt ekspert, debattør og foredragsholder omkring emner som klimaforandringer, dyreetik, fødevareetik og medicinsk etik. Endelig står Mickey bag #rigtigemændspiserkikærter et socialt fænomen på Facebook, Twitter og Instagram.
Efter foredraget, som varer en god time, serveres der kaffe og kage og derefter er der mulighed for at stille foredragsholderen spørgsmål.

Entré: (inkl. kaffe og kage):
60 kr. / 30 kr.**

** For medlemmer af Testrup Højskoles Elevforening og Skolekreds / Musikforening

Medlemskab af skolekreds / musikforeningen, kan tegnes ved henvendelse til skolens kontor. Pris: 150 kr. / år.

link