Fællesrådsmøde
med åbent formøde

Tidspunkt: 19/05/2015 19:00
Sted: HalHuset
Arrangør: Fællesrådets forretningsudvalg

Dagsorden:
1. Åbent formøde
2. Godkendelse af Dagsorden
3. Sager siden sidst:
...Forårsløg
...Henvendelse om fartdæmpning Nymarks Allé
...Status Multihal
4. Nyt fra udvalgene
5. Regnskab Fællesråd / Mårslet blad
6. Nyt til blad og web
7. Eventuelt