Møde i Fællesrådets FU
Åbent formøde kl. 19

Tidspunkt: 24/08/2015 19:00
Sted: HalHuset
Arrangør: Fællesrådets FU

Dagsorden:
1. Åbent formøde
2. Godkendelse af dagsorden
3. Sager siden sidst - Bl.a. kloakering
4. Nyt fra udvalgene
5. Leder til Mårslet Bladet (nyt fast punkt)
6. Nyt fra FU til Mårslet Bladet (også nyt fast punkt)
7. Regnskab - Fællesråd og Bladet
8. Nyt til web
8. Mulig omkonstituering i FU
10. Eventuelt
- Herunder møder med Århus Kommune (invitationer er udsendt)