Møde i Fællesrådets FU
Åbent formøde kl. 19

Tidspunkt: 14/09/2015 19:00
Sted: HalHuset
Arrangør: Fællesrådets FU

Dagsorden:
1. Åbent formøde (kl. 19:00)
2. Godkendelse af dagsorden (vi skal have valgt en referent i stedet for Carsten)
3. Sager siden sidst - herunder bl.a. svar fra Å.K. vedr. Oddervej - letbanemøde - fælles faciliteter (mail fra Kurt Søe er udsendt) - dato for offentligt møde vedr. planstrategi - dato og tidspunkt for møde med Carsten Thomsen, Å.K. - udsættelse af VVM og "klage" fra SYD fællesråd
4. Nyt fra udvalgene (hvilke er aktive?)
5. Leder til Mårslet Bladet (hvem skal vi vælge?)
6. Regnskab - Fællesråd og Blad
7. Nyt fra FU til Mårslet Bladet
8. Nyt fra FU til web
9. Eventuelt