Møde i Fællesrådets FU
Åbent formøde kl. 19:30

Tidspunkt: 26/10/2015 18:30
Sted: TMG Husets kantine
Arrangør: Fællesrådets FU

Dagsorden:

Mødestart kl. 18.30

1. Møde med Carsten Thomsen - Aarhus Kommune - hvor både han og vi kan fremlægge de problemstillinger vi har i
8320 området. Men sigtet er først og fremmest lige at lære hinanden at kende - så kan alting sommetider blive meget lettere.

2. Åbent formøde kl. 19.30
med bl.a. Sven Voxtorp - der jo er miljøudvalget - og sikkerligen har han meget at berette- og måske kommer der flere.

3. Godkendelse af dagsorden - nye punkter ??

4. Sager siden sidst - herunder referat fra møde med Å.K. - møde med letbane kommunikationsfolkene - møde om adgangsvej til Moesgaard (det er åbenbart vores domæne ??)

5. Offentligt møde på Testrup Højskole den 9.november - er der "hængepartier"??

6. Forsøg på Oddervej -
skal vi komme med et høringssvar - og i bekræftende fald - hvad ?

7. Nyt fra udvalgene

8. Leder til Mårslet Bladet - nyt til web

9. Regnskab - fællesråd og blad

10. Evt.