Møde i Fællesrådets FU
Åbent formøde kl. 19:00

Tidspunkt: 23/11/2015 19:00
Sted: HalHusets kantine
Arrangør: Fællesrådets FU

Dagsorden:

1. Åbent møde

2. Godkendelse af dagsorden - flere punkter?

3. Sager/henvendelser siden sidst. Bl.a.
- Rundsendt mail
- Indkaldelse af emner til fællesrådsseminar

4. Kort evaluering af borger-mødet i Testrup den 9. nov.

5. Nyt fra udvalgene - stiudvalget - miljøudvalget - ...

6. Regnskab - Fællesråd og Blad
- Leder til næste nummer af Mårslet Bladet

7. Generalforsamling den 23. februar

8. Evt.