Orienteringsmøde
ang. nye boliger/fælleshus

Tidspunkt: 18/01/2016 17:00
Sted: Sognehuset, Obstrupvej
Arrangør: Aarhus Kommune

Der afholdes orienteringsmøde d. 18. januar 2016 om planlægning af 28 boliger og et fælleshus til voksne handicappede på Ved Kirken 5, Mårslet.
Varighed: Ca. til 18:30.
Læs invitationen via nedenstående link:

link