Møde i Fællesrådets FU
Åbent formøde kl. 19:00

Tidspunkt: 11/01/2016 18:00
Sted: HalHusets kantine
Arrangør: Fællesrådets FU

Dagsorden:

1. Åbent møde

2. Godkendelse af dagsorden - flere punkter

3. Sager siden sidst
- Invitation til møde vedr. nyt bofællesskab
- Mail fra frivilligkoordinator vedr. integrationsindsatsen
- Mm...

4. Nyt fra udvalgene

5. Regnskab
- fællesråd og blad

6. Repræsentantskabsmødet den 23. februar

7. eventuelt