Repræsentantskabsmøde
i Mårslet Fællesråd

Tidspunkt: 23/02/2016 19:00
Sted: Borgerhuset, Banevej 2
Arrangør: Fællesrådet

Indkaldelse til alle medlemsgrupper og enkeltmedlemmer til Repræsentantskabsmøde i Mårslet Fællesråd.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af stemmeberettigede repræsentanter samt valg af to stemmetællere
4. Aflæggelse af beretning om fællesrådets virke i det forløbne år
5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
6. Godkendelse af budget og fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent
7. Indkomne forslag, herunder forretningsudvalgets forslag til arbejdsområder i det kommende år
8. Valg til forretningsudvalget
9. Valg af revisor og en revisorsuppleant
10. Eventuelt herunder diskussion af vedlagte temaer

På valg til FU er Jens Thomsen, Margrethe Bogner og Lars Nielsen. Sidstnævnte ønsker ikke genvalg.
Ikke på valg i år: Poul Hakon Poulsen, Lars Munk, Anette Poulsen, Carsten Bedsted Pedersen.
Suppleant Troels Laursen er på valg, og der skal vælges endnu én suppleant.

Medlemsgrupper kan indtil den 16. februar indsende forslag til sekretær Carsten Bedsted Pedersen, mail: cbedsted@gmail.com

Der vedlægges temaer til diskussion under eventuelt.
Den skriftlige beretning kan fra den 1. februar læses på www.maarslet.net

Hver medlemsgruppe har to stemmer og kan sende én eller to repræsentanter. Enkeltmedlemmer har ikke stemmeret.

Mødet er åbent for alle.

Med venlig hilsen
Forretningsudvalget Mårslet Fællesråd, 1. februar 2016

Hele indkaldelsen m. bilag findes via dette link

Beretningen for Fællesrådet findes via linket herunder.

link email