Møde i Fællesrådets FU
Første møde efter nyvalg

Tidspunkt: 10/03/2016 19:00
Sted: HalHuset
Arrangør: Fællesrådets FU

Bestyrelsesmøde i Mårslet Fællesråd, torsdag den 10. marts kl. 19:00 i HalHuset.

1. Gensidig præsentation af hinanden i det nyvalgte forretningsudvalg
2. Konstituering
3. Godkendelse af dagsorden
4. Sager siden sidst - bl.a. referat fra mødet med øvrige fællesråd og Aarhus kommune
5. Møde om de 6 temaer fra repræsentantskabsmødet
6. Eventuelt
- Herunder mødekalendere for 2016