Møde i Fællesrådets FU
Dagsorden

Tidspunkt: 7/04/2016 19:00
Sted: HalHuset
Arrangør: Fællesrådets FU

Dagsorden for Mårslet Fællesråds FU-møde torsdag den 7. april kl. 19.00 i TMG Halhuset.

1. Aktuelle henvendelser fra byen/aktiviteter

Gennemgang af indkomne mails til FU. Herunder:
- Stilaugets ansøgning om tilskud
- Andre?

Aktiviteter siden sidst:
- Indvielse af spejderhuset
- Andre?

2. Helhedsplanen: Forberedelse af mødet 19. april på Testrup Højskole om Helhedsplanen

- Har der været reaktioner på referatet samt omtale i Mårsletbladet?
- Hvordan kan vi skabe opmærksomhed omkring arrangement? F.eks. plakater udvalgte steder i byen, på nettet osv.
- Detaljeret planlægning af mødet 19. april: Forberedelse, præsentation, emner, gruppearbejde og opsamling
- Kommentarer til vedhæftede udkast til en leder til Mårsletbladet

3. Beslutningsprocesser - efterbehandling på forløbet omkring rådmandens henvendelse omkring trafikforsøgsordning

4. Mårsletbladet - er der udeståender til næste udgave?

5. Kommende aktiviteter

6. Evt.