A/B foreninger i Mårslet
Erfa forårsmøde

Tidspunkt: 10/05/2016 17:00
Sted: A/B Hasselhegnets fælleshus, Visbjerg Hegn 127
Arrangør: Andelsboligforeninger i Mårslet

Forårsmøde for andelsboligforeninger i Mårslet.
Emner, vi kan diskutere:
Lovpligtige nøgletal for både forening og den enkelte bolig.
Regnskab med assistance af revisor er et muligt alternativ til den traditionelle årsrapport.
Penge til større vedligeholdelser.
Nedskrivning af køleskab, komfur m.m., hvad gør I, når de går i nul?
Hvordan håndterer I ejerpantebreve i tilfælde af salg?
Rammes I af Nykredits højere bidragssatser?
Alle interesserede beboere i byens andelsboligforeninger er velkomne.
Varighed: 1 time

email