Møde i Fællesrådets FU
Dagsorden

Tidspunkt: 10/05/2016 19:00
Sted: TMG Hallens kantine
Arrangør: Fællesrådets FU

Dagsorden for FU-møde den 10. maj i TMG Hallens kantine, kl. 19:00

1. Åbent møde, Aktuelle henvendelser fra byen/aktiviteter

2. Helhedsplanen:
Kort referat fra "efterbehandlingsmødet"
Hvordan kommer vi videre med det indsamlede materiale?
Planlægning af næste møde: Dato, stedforberedelse, præsentation, emner, metode

3. Hvordan håndterer vi "den løftede pegefinger" (at private projekter ikke dominerer borgermøder)?

4. Mårsletbladet - er der udeståender til næste udgave?
Vi skal blandt andet huske at rette mailadresser i bladet, så den fælles bestyrelsesmail kommer i anvendelse.

5. Kommende aktiviteter
Mødeindkaldelser elektronisk?

6. Evt.