Møde i Fællesrådets FU
Dagsorden

Tidspunkt: 14/06/2016 19:00
Sted: TMG Cafeteriet
Arrangør: Fællesrådets FU

Forretningsudvalgsmøde i Mårslet Fællesråd tirsdag den 14. juni kl. 19:00 i TMG Cafeteriet:

1. Åbent formøde: Vi forventer besøg fra Stilauget

2. Øvrige henvendelser og sager siden sidst
- Herunder kaffemødet med rådmand Kristian Würtz
- Input til helhedsplanen bl.a. via FU mail

3. Planlægning af møder om Helhedsplanen
- Datoer og indhold for borgermøde
- 0Ditto for debatmøde med kommunen
- Forberedelse af temaer og materialer
- Lokaler mm

4. Kontrol af FU fællesmail

5. Mårslet bladet
- Ledere
- Varsling af møder
- Rettelse af mailadresser
- mm

6. Kommende aktiviteter

7. Evt.