Møde i Fællesrådets FU
Dagsorden

Tidspunkt: 23/08/2016 19:00
Sted: HalHuset
Arrangør: Fællesrådets FU

Forretningsudvalgsmøde i Mårslet Fællesråd tirsdag den 23. august kl. 19:00 i HalHuset:

1. Åbent formøde: Her har Sti-lauget meldt et ønske om foretræde

2. Mårslet bladet, redaktørerne deltager

3. Opfølgning på Fællesrådets økonomi, kassereren deltager

4. Henvendelser siden sidst

5. Opfølgning på mødet med Aarhus Kommune 16. august

6. Planlægning af borgermøde 30. august

7. Kommende møder

8. Evt.