Møde i Fællesrådets FU
Dagsorden

Tidspunkt: 20/09/2016 19:00
Sted: HalHuset
Arrangør: Fællesrådets FU

Forretningsudvalgsmøde i Mårslet Fællesråd tirsdag den 20. september kl. 19:00 i HalHuset. Der er åbent formøde fra kl. 19:00.

1. Åbent formøde: Vi forventer besøg fra Gibernakkerne, Toppen og Stilauget
2. Øvrige henvendelser og sager siden sidst
- 2.1. Opsamling på møde med Aarhus Kommune og forslagsstillere
- 2.2 - Andre?
3. Planlægning af møder om Helhedsplanen
- 3.1. ny dato og indhold for borgermøde
- 3.2. forberedelse af debatmøde med kommunen
- 3.3. forberedelse af udkast til helhedsplan
- 3.4. forberedelse af møde med Brugsens bestyrelse
4. Mårslet bladet
- 4.1. Drøftelse af fremtidig besætning
5. Evt.