FU Møde tirsdag d. 25.10
Mårslet Fællesråd

Tidspunkt: 24/10/2016
Sted: TMG Halhuset
Arrangør: Mårslet Fællesråd

Dagsorden for Mårslet Fællesrådsmøde tirsdag den 26. oktober, kl. 19.00 i TMG Halhuset:

1. Henvendelser og sager siden sidst, herunder,
- Sti i Byparken
- Genetablering af Hovstien
- Er der interesserede i at drive Mårsletbladet videre
2. Opsamling på mødet med Brugsens bestyrelse
3.Drøftelse af udkast til Helhedsplan - og i forlængelse af debatten om det: Hvad skal vi arbejde videre med på arbejdsmødet d. 31. oktober?
4. Drøftelse af høringsproces for Helhedsplanen
5. Planlægning af borgermødet 3. november
6. Evt.

email