Mårslet Fællesråds-møde
Den 19. dec. i Halhuset

Tidspunkt: 19/12/2016
Sted: Halhuset
Arrangør: Mårslet Fællesråd

Næste møde i Mårslet Fællesråd er mandag den 19. dec. i Halhuset kl. 19.00. Dasordenen er som følger:

1. Henvendelser til FU siden sidst

2. Ny redaktør på Mårslet Bladet - og bladets videreførelse.

3. Tidsplan for færdiggørelse af Helhedsplanen

4. Seneste møder omkring Helhedsplanen

5. Elektronisk kommunikation med medlemsforeningerne

6. Repræsentantskabsmøde (tirsdag den 28. feb. 2017)

7. Evt.

Referat tilgængeliggøres her på siden efterfølgende.

Med venlig hilsen
Carsten Bedsted på vegne af
Mårslet Fællesråd

email