Fællesrådsmøde
Tirsdag den 7. feb.

Tidspunkt: 7/2/2017
Sted: Mårslet Plejehjem
Arrangør: Mårslet Fællesråd

Næste møde i Måslet Fællesråd tirsdag den 7. februar kl. 19.00 på Plejehjemmet

Dagsorden:

- Formøde: Åben møde med mulighed for input om diverse emner
- Henvendelser til FU siden sidst
- Mårrslet Bladet
- Helhedsplan
- Status på seneste version
- Seneste kommunikation med Aarhus Kommune
- Plan og aktiviteter de kommende uger
- Repræsentantskabsmøde den 28. feb.
- Forberedelse og praktik
- Formandens beretning
- Økonomi og Budget
- Diverse

Med venlig hilsen
Carsten Bedsted, Mårslet FU

email