FU-møde den 14. marts
Mårslet Fællesråd

Tidspunkt: 14/3/2017
Sted: Kildevang
Arrangør: Mårslet Fællesråd

Bestyrelsesmøde i Mårslet Fællesråd.

Tirsdag den 14. marts kl. 19.00 på Plejehjemmet.

Dagsorden:

1. Kort runde med "siden sidst"

2. Konstituering af FU
2.b. Valg af revisorer på repræsentantskabsmøde

3. Forankring af Mårslet Bladet i FU - opsamling på møde med redaktion og i forlængelse her af skal især drøftes det formelle redaktøransvar

4. Kommende 40 km/t fartzone i Mårslet

5. Møde 21. marts om omlægning af søen ved Vilhelmsborg - materiale fremsendt via stilauget

6. Planlægning af FU møder i 2017 - og sammenhæng med møder i redaktionen

7. Evt.

email