Vilhelmborg Sø og Giber Å
Projektgennemgang 21. mar

Tidspunkt: 21/3/2017
Sted: Mårslet Borgerhus
Arrangør: Mårslet Stilaug

Fra Sø til Å og hvad det vil medføre ?

Det er ganske vist, masser af tanker har været tænkt, eksperterne og os almindelige borgere er kommet med gode ideer og det er endt med, at byrådet har bevilget pengene.

I hovedtræk er entreprenørmaskinerne klar til at gå i gang ved Vilhelmsborg Søen for at genetablere Giber Å´s oprindelige forløb. Dermed vil åens øvre og nedre del igen blive forenet, og det vil give mulighed for at genskabe et på landsplan unikt vandløb. Det vil skabe et langt bedre vandmiljø til gavn for bl.a. gydende havørreder.

Vi andre vil opleve synet og lyden af rindende rislende vand, når nu den mudrede sø bliver tørlagt, og de vilde pileskud bliver fjernet. Jeg ser for mig en stor åben lysning i skoven med en Giber Å, der snor sig igennem en græsmark.

Når du sidder med Mårslet Bladet foran dig, har projektet siden 15. februar været i offentlig høring. Det betyder, at du kan studere enkeltheder i projektet, og at du kan komme med dine ideer til blandt andet, hvorledes den offentlige adgang skal være langs med Giber Å. Center for Byens Anvendelse har også reviderede planer for, hvordan området skal ”indrettes”. Hele området omkring Vilhelmsborg er nemlig een af kommunens 9 grønne udflugtssteder.

Fællesrådet og Stilauget i Mårslet ser frem til en perfekt gennemførelse af projektet, om vejrguder og andre guder vil, endda inden årets udgang. Men inden da giver vi dig mulighed for at få projektet gennemgået af Henning Hermansen og Susanne Dyrlund, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune.

Tirsdag, den 21. marts kl. 19.00 i Mårslet Borgerhus
Høringsfristen udløber den 18. april.

Samme aften vil du også høre om, at Stilauget forventer etableret en sti fra det tidligere rensningsanlæg over Giber Å, men under Jernbanebroen. Stien skal krydse den asfalterede sti langs banelegemet og forbindes til den eksisterende grussti, der fører til Vilhelmsborg.

Der vil også blive lejlighed til at tale med medlemmer af Stilauget, hvis du har tanker og ideer til nye stier, eller eksisterende stier, der kan forbindes for at lette vores adgang til naturen.
På gensyn og venlig hilsen

Jørgen Brandt Andersen
På vegne af Mårslet Fællesråd og Stilauget

email